Plantage tokens uit Afrika

A visitor of this site mentioned that there was no page about African plantation tokens.
I'm not a specialist about this type of token and I don't have any of them... but is is nice to give an idea about these kind of tokens that are used on African plantations.

Door een bezoeker van deze site werd ik er op gewezen dat er nog geen pagina is over plantage tokens uit Afrika.
Ik ben zelf geen specialist op het gebied van deze tokens uit Afrika en ik heb er zelf ook geen enkele, maar het is wel leuk om door middel van afbeeldingen een beeld te schetsen van de tokens die op Afrikaanse plantages gebruikt werden. Deze tokens zullen op alfabet per land gerangschikt worden. Mocht ik later meer informatie hebben over de plantages waar de tokens gebruikt werden e.d. dan zal ik die informatie toevoegen.

Deze pagina zal dus nog verder gevuld worden met afbeeldingen. Mocht u afbeeldingen hebben van Afrikaanse plantage tokens die ik voor deze site mag gebruiken neem dan svp even contact met me op via plantagegeld@hotmail.com.


Onderstaand een plantage token uit Duits Oost Afrika, van de Prins Heinrich Plantage die gelegen was bij Lusangasanga.
Duits Oost-Afrika was een Duitse kolonie in het oosten van Afrika, en bestond uit het huidige Burundi, Rwanda en Tanganyika (het vasteland van Tanzania). De kolonisatie ving aan tijdens de jaren 1880, en werd stopgezet toen het gebied werd overgenomen door het Verenigd Koninkrijk, tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Duits Oost Afrika, Lusangasanga, Prins Heinrich Plantage (PHP), 15 heller geelkoper, zonder jaar, ca. 1910.
Duitse ondernemingen in de kolonie waren gerechtigd om eigen notgeld en wertmarken uit te geven. Deze token is waarschijnlijk uiterst zeldzaam (RRR) en in de standaard literatuur is er niet veel over te vinden.
Onderstaand een aantal plantage tokens, waarschijnlijk uit EthiopiŽ. Voor een nadere omschrijving van deze tokens zie Plantage tokens EthiopiŽ

Plantage tokens Selam (EthiopiŽ):

Plantage tokens Tewodros (Ethiopie):

Plantage tokens Wesen Seged Limited (EthiopiŽ):

Plantage tokens Ethiopie, onbekende plantage:


Onderstaand een aantal plantage tokens uit Mozambique.