Literatuur en websites over plantagegeld

Er zijn weinig publicaties over plantagegeld of huismunten. Tot eind jaren 80 van de vorige eeuw was het enige algemeen toegankelijke referentiewerk voor het gebied van het voormalig Nederlands-Indie, het boek van C. Scholten: “Munten van de Nederlandse Gebiedsdelen Overzee. In 1992 is door A.J. Lansen een update van Scholten’ s boek vervaardigd, voor zover dit het plantagegeld betrof.
In 2001 is het boek “Plantage-, Handels en Mijngeld van Nederlands-Indie” (A.J. Lansen en L.T. Wells Jr.) uitgebracht. Dit is tot op heden het standaardwerk m.b.t. het plantagegeld van Nederlands Indie en Brits Noord Borneo.
Voor de munten van Brits Noord was tot het uitkomen van het boek van dhr. Lansen het werk van Pridmore “de ” de beste reverentie. De Pridmore is ook het standaardwerk m.b.t. de munten van de koffieplantages van Ceylon. Met betrekking tot de plantagemunten van Ceylon staat er ook veel informatie en mooie afbeeldingen op de site “lakdiva”.


Overzicht belangrijkste numismatische literatuur m.b.t. plantagegeld:

Lansen, A.J. en L.T. Wells Jr.: "Plantage-, Handels en Mijngeld van Nederlands-Indie" (2001). ISBN: 90-70067-16-1. Dit is op het ogenblik het standaardwerk over plantagegeld.

Pridemore, F.: "The coins of The British Commonwealth of Nations. Part 2 Asian Territories" (1962). Ondanks het feit dat het een oud boekwerk is, geeft het met name voor de tokens van Ceylon (p.82 t/m 120) en in mindere mate voor de tokens van Brits Noord Borneo (p.264-274) een goed overzicht.

Pridmore, Major F. geeft ook informatie over tokens van Brits Noord Borneo in zijn boek "Coins and Coinages of the Straits Settlements and British Malaya 1786-1951", (1968).

Rulau, R.: "Latin American Tokens, A Guide Book and Catalog 1700 - 1920", first edition 1992. Dit is het standaardwerk voor plantage-, mijn-, handels- e.d. tokens uit Zuid- en Midden-Amerika.

Schimmel, Jerry.: "German tokens, part 2", (1988). Dit boekwerk geeft een overzicht van de plantage tokens met Duitse inscripties die circuleerden op de Oostkust van Sumatra.

Scholten, C.: "Munten van de Nederlandsche Gebiedsdelen Overzee" (1951). Dit boekwerk heeft een klein hoofdstuk over plantegegeld.

Singh, Saran: "The coins of Malaysia, Singapore and Brunei", (1996-2d edition). Dit boek geeft informatie over plantation tokens van Brits Noord Borneo.

Woodside, W.W.: "Catalogue of East Indies Estate tokens" (1963). Deze catalogus geeft een overzicht van de tokens en bankbiljetten die in die tijd bij hem bekend waren.

Zaalberg, R.: "Oeang, ruil- en betaalmiddelen in Indië". Catalogus. Ter gelegenheid van de 300e bijeenkomst van de Numismatische Kring Oost-Nederland.
Deze catalogus geeft een veelzijdig beeld van de ruil-en betaalmiddelen in Indië door de eeuwen heen. Op de pagina's 155 t/m 178, bij de nummers 1623 - 1885 wordt er uitgebreid op plantagegeld ingegaan, er worden ca. 250 tokens beschreven waarvan ca. 30 met afbeelding. Deze catalogus is wellicht nog verkrijgbaar vij het museum Tukar Menukar (zie onder websites).


Overige literatuur m.b.t. plantages:

Breman, Jan. "Koelies, planters en koloniale politiek". KITLV Uitgeverij, ISBN: 906718036.


Websites:

Lakdiva Coffee Mill Tokens Ceylon
Een leuke site met omschrijvingen en afbeeldingen van tal van plantagetokens van koffieplantages in het voormalige Ceylon.

'Hét Munten en Bankbiljetten Forum'
Een zeer informatief forum over munten en bankbiljetten (met ook een hoekje over plantagegeld e.d. --> topics over plantagegeld). voor elke verzamelaar van munten en of bankbiljetten een aanrader.

Catawiki Plantagegeld
Dit is eigenlijk een verzamelaarssite waarop iedereen zijn verzamelingen kan laten zien. Ook daar een rubriek met plantagegeld waar je snel een eerste indruk kunt krijgen wat er zoal is.

Tukarmenukar
Welkom op de website van museum Tukar Menukar. Een museum met een expositie van
etnografische ruil- en betaalmiddelen uit Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Hieronder ook een grote collectie plantagegeld, een aanrader!

Nieuwsbrief Numismatische kring Frisia, nr. 2-2010. Deze nieuwsbrief bevat een artikel over plantagegeld in Nederlandsch Indie.

Boordgeld
Een schitterende site over boordgeld. Dit is weliswaar een andere verzamelgebied maar het heeft een directe relatie met Nederlands Indie.