Hacienda, finca en andere tokens van Midden Amerika.

Ook in Midden Amerika werden op tal van plantage tokens uitgegeven. Ook werden er bijvoorbeeld tokens uitgegeven in de mijnbouw.
Dit is niet specifiek mijn verzamelgebied, maar ik heb er wel een paar tokens van en deze afbeeldingen + afbeeldingen van internet kunnen toch een aardig beeld geven van deze categorie tokens. In verhouding met de plantage tokens van Nederlands Indie, Brits Noord Borneo en Ceylon zijn veel tokens van Zuid- en Midden Amerika nog goed verkrijgbaar en daardoor nog niet zo duur.

Per land zal ik een aantal afbeeldingen plaatsen. De informatie over deze tokens komt uit de catalogus van Russell Rulau (Latin American Tokens, A Guide Book and Catalog 1700-1920, first edition 1992).

Deze pagina gaat nog verder gevuld worden met afbeeldingen

Mexico