Informatie Gezocht

Op deze bladzijde kunnen oproepjes geplaatst worden wanneer er specifieke informatie m.b.t. plantagegeld gezocht wordt.

Op het ogenblik is het Geldmuseum Utrecht bijvoorbeeld bezig met een onderzoek naar plantagegeld-bankbiljetten uit Nederlands Indie, uit de periode 1870 - ca. 1940, zie ook onderstaande oproep van Ad Lansen. Heeft u dit soort biljetten in uw collectie of heeft u informatie over dit soort biljetten dan verzoeken wij u contact op te nemen met Ad Lansen. het melden van deze informatie via plantagegeld@hotmail.com kan natuurlijk ook, dan sluit ik het weer kort met Ad Lansen.

Oproep van Ad Lansen:

"...Geachte Dames, Heren;

Hierbij een oproep aan allen die enige informatie bezitten, of gehad hebben, in enigerlei vorm, m.b.t. BANKBILJETTEN PLANTAGEGELD NEDERLANDS-INDIE; uit de periode ca. 1870 tot ca. 1940, om mee te werken aan een zo volledig mogelijke inventarisatie. Uw informatie mag/kan bestaan uit foto materiaal, kopieŽn, plantageinformatie, verwijzingen naar veilingen, boekwerken enz.

Momenteel is een up-date in voorbereiding over dit verzamelgebied door het Geldmuseum in Utrecht., waarbij ondergetekende een inventariserende rol speelt, in overleg met de museum conservatoren welke dit onderzoek coŲrdineren. Uiteraard wordt Uw informatie, desgewenst onder volledige geheimhouding en vertrouwelijk, behandeld.

In afwachting van uw gewaardeerde informatie.
Met vriendelijke groet

Ad Lansen

Correspondentie per post naar:

Dhr. A.J. Lansen
Haanderik 94
3401 ET IJsselstein
Nederland
Telefoon: 030-6885903
E.mail: ajlansen@caiway.nl
E.mail: a.j.lansen@hccnet.nl
E.mail: ajlansen717@hotmail.com


Dear Mrs.,Mr.;

At this moment some Numismatic Conservators of the National "Geldmuseum" in Utrecht , the Netherlands, are trying to make a update of the still now existing world wide know "BANKNOTES of the PLANTATIONS in the former NETHERLANDS EAST INDIES; in the period, about 1870 till 1940. We are also interested in the information about issued and circulated banknotes in that period.

We appreciate Your corporation, in any form of contribution. We will use the nformation strictly confidential. I am, personally, involved in this project to try to gather and assemble this information all over the world.

Thank You very much in advance for any written information, photographs, auction information, collections etc. Thank You very much for Your cooperation.

Yours sincerely;
With numismatic Regards;

A.J. lansen

Postal address:

Mr. A.J. lansen
Haanderik 94
3401 ET IJsselstein
the Netherlands
E.mail: ajlansen@caiway.nl
E.mail: a.j.lansen@hccnet.nl
E.mail a.j.lansen717@hotmail.com..."