Plantagegeld Nederlands Indië, Sumatra, Java en de Molukken.

Deze pagina is in mijn ogen de belangrijkste pagina van deze site, omdat hier veel afbeeldingen worden vertoond en omschrijvingen worden gegeven van plantage tokens uit Nederlands Indië, van de eilanden: Sumatra, Java en de Molukken. Ook wordt op deze pagina ingegaan op ander Nederlands-Indisch particulier geld en penningen en ten onrechte aan Nederlands-indie toegeschreven plantagegeld.
Onderstaand worden alle plantages en andere particuliere ondernemingen genoemd waarvan op deze pagina afbeeldingen en omschrijvingen staan.
Deze plantages e.d. worden op dezelfde volgorde op deze pagina behandeld.

Sumatra
Bandar Poeloe Estate *** Baumann Wetter & Co. *** Bindjey *** Blimbing *** Dolok Estate*** Gallia *** Unternehmung Goerach Batoe *** Unternehmung Goerach Batoe *** Unternehmung Hessa *** Hüttenbach & co. *** Unternehmung Kisaran *** Kwala Begoemit *** Onderneming Lingga *** The Netherlands India Sumatra Tobacco Company Limited *** Padang Tjermin *** Unternehmung Poeloe Radja *** Onderneming Rimboen *** Asahan Tabak Maatschappij Silau *** Kedeh China Onderneming Simpang – Tiga *** Malay Kedeh onderneming Simpang Tiga *** Soengai Serbangan *** Soengy Diskie *** Tanah Radja *** Tandjong Alam *** Tandjong Kuba *** Onderneming Wampoe.

Java
Onderneming Argasari *** Boemie Ajoe *** Soember-Doeren *** Soember-Redjo *** Soember-Soeka *** Waspada.

De Molukken
Rotterdam - Batjan Cultuurmaatschappij.

Ander Nederlands-Indisch particulier geld en penningen
Handelsonderneming Amsterdam *** Hong Kong en Shanghai Bank Sourabaya *** Jacobson van den Berg *** Poeloe Samboe *** Postspaarbank in Nederlandsch Indië *** C.P.K. Winckel.

Ten onrechte aan Nederlands-indie toegeschreven plantagegeld
Hiervan heb ik nog geen afbeeldingen gevonden, hopelijk volgen die later nog.


In de omschrijving van de plantages worden diverse maten gebruikt:
1 bouw = 7096,5 m2 = ca. 7/10 hectare
1 paal = 1.506,94 meter
1 vierkante paal = 320 bouw
1 gantang = 8,58 liter (zout of rijst)
1 pikol = 61,76 kilo


Plantagegeld Sumatra

Het meeste ondernemingsgeld is eind 19e eeuw uitgegeven. Een periode van snelle ontwikkeling in Nederlands Indië. De faam van de plantages aan de oostkust van Sumatra berust op de teelt van tabak; hoewel een groot aantal ondernemingen ook koffie, nootmuskaat, kokosnoten en verschillende soorten rubber produceerden (Lansen, 2001).
Rubber-, olie- en palmbomen werden geplant in gebieden op Oost-Sumatra waar geen hoge kwaliteit tabak geproduceerd kon worden.

Geschiedenis in beeld op dit Indonesische bankbiljet van 100 rupiah uit 1958.
Een arbeider tapt rubber...


Bandar Poeloe Estate
De Bandar Poeloe Estate, tabaksplantage, was gelegen in de Residentie van de Oostkust van Sumatra, Afdeling Asahan, District Bandar Poelau (Poeloe), zuid-west van Tandjongbalai op de westoever van de Asahan Rivier en ca. 20 km. van Poeloe Radja en Oelakmedan. Periode uitgifte tokens: ca. 1891 - ca. 1897.

Bandar Poeloe Estate, LaWe 24?, 1 dollar zilver(?) proef, 33 mm. (RRR)


Baumann Wetter & Co.
De tokens van Baumann Wetter & co. zijn vermoedelijk uitgegeven voor circulatie op de Bandar Maria Estate, een koffieplantage, welke gelegen was op 2 km afstand van Bangoen-Perba, Deli. Periode uitgifte tokens: ca. 1900 - ca. 1914.


Baumann wetter & Co., LaWe 37a, 20 cents, geelkoper, 21 mm. (RRR)


Unternehmung Bindjey
De onderneming Bindjey, voorheen Tanah Merah, was een tabaksplantage gelegen in de Residentie Oostkust van Sumatra, in de afdeling Asahan, groot 2000 bouw, op een afstand van ca. "24 paal" van Tandjong Balei aan de monding van de Asahan rivier. Periode uitgifte tokens: 1890 - 1895.

Bindjey, Lawe 41b, 1 dollar 1890, cupro-nikkel, 38 mm. (S)


Blimbing
Deze koffie-onderneming, groot 1.573 bouw, was gelegen in de Residentie oostkust van Sumatra, afdeling Batoe Bahra, landschaps Soeka Limah Poeloeh, ca. 18 km. verwijderd van Laboeanroekoe. Periode uitgifte tokens: ca. 1888/1889 - ca. 1903.

Wetenswaardigheden: De Blimbing is een boom die eetbare stervruchten draagt, Deze zijn zeer saprijk en zuur. er zijn verschillende soorten blimbingbomen.

Blimbing, Lawe 55b, 1 cent roodkoper, op voor- en keerzijde de letters KB, 22 mm. (RR)


Dolok Estate
De Dolok Estate was gelegen in de Residentie oostkust van Sumatra, Rijk van Asahan, Afdeling Batoe Bahra, in het Landschap Soeka Lima Poeloeh, 18 km. verwijderd van Laboeanroekoe (Tebingtinggi-Deli). Periode uitgifte tokens: ca. 1886/1887 - tot vermoedelijk 1897.

Dolok Estate, LaWe 67, 1 dollar nikkel, 30 mm. (RR)


Gallia
De Gallia plantage lag in de Residentie Oostkust van Sumatra, afdeling boven-Serdang, op een afstand van ca. 9 km. van het station Bangoen Poerba. Periode uitgifte tokens 1890 - ca. 1896/97.


Gallia, LaWe 77, 1 dollar geelkoper, 33 mm. (RR)

Gallia, LaWe 78, 50 cents geelkoper, 30 mm. (RR)


Unternehmung Goerach Batoe
De onderneming Goerach Batoe, vroegere benaming Gorag Batoe, lag in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling Asahan, 12 kilometer verwijderd van het spoorstation Kisaran op "46 paal" van Tebing. Periode uitgifte tokens: 1890 - ca. 1907.Unternehmung Goerach Batoe:
LaWe 86a, 1 dollar 1890, cupro-nikkel, 39 mm. (R)
LaWe 88b, 1/2 dollar 1890, cupro-nikkel, 34,5 mm. (R)
LaWe 89d, 20 cents 1890, cupro-nikkel, 29 mm. (R)
LaWe 92, 10 cents 1890, cupro-nikkel, 24 mm. (R)
LaWe 94a, 1 dollar reis 1890, geelkoper met vier pengaten, 38 mm. (RR)
LaWe 94b, 1 dollar reis 1890, geelkoper, 39 mm. (RR)
keerzijde van de tokens is blank (R)


Unternehmung Hessa
De Tabaksplantage Hessa, was gesitueerd in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling Asahan, ca. 40 km vanaf Tandjong Balei, bij de monding van de Asahan rivier, "1/2 paal" van het station van Kisaran. Periode uitgifte tokens: 1888 - ca. 1898. Van deze plantage is een serie ronde tokens uitgegeven in 1888 en een serie vijfhoekige tokens in 1890.

Unternehmung Hessa, vier verschillende tokens:
LaWe 98, 1 dollar 1888, cupro-nikkel, 38 mm. (S)
LaWe 100, 1/2 dollar 1888, cupro-nikkel, 33 mm. (S)
LaWe 102b, 20 cents 1888, cupro-nikkel, 28 mm. (S)
LaWe 104, 10 cents 1888, cupro-nikkel, 24 mm. (R)
LaWe 105, 1 dollar reis 1888, geelkoper, 38 mm. (S)
De keerzijde van de tokens is blanco.


Van de plantage Hessa is ook een serie vijfhoekige tokens uitgegeven. Deze zijn behoorlijk zeldzaam en van deze tokens zijn ook veel valse exemplaren bekend (kijk voor afbeeldingen op de pagina "Vals plantagegeld").

Van de plantage Hessa worden relatief veel bewerkte exemplaren aangetrokken (zie voor voorbeelden op de pagina "Bewerkt plantagegeld".


Hüttenbach & co.
Hüttenbach was eigenaar van een winkel, omstreeks 1876, In Laboean in Deli, gelegen aan de Oostkust van Sumatra. De heer Hüttenbach opende op de concessie Bonbongan, gelegen in Deli, in 1884de tabaksondernemingen Bobongan en Fortuna. In Langkat opende hij, eveneens in 1884, de onderneming Ludwigsburg in Tandjoeng poera, nabij Stabat. Periode uitgifte tokens: ca. 1887 - ca. 1889.


Hüttenbach & Co., LaWe 123, 10 cents roodkoper 17(?)mm. (RRR)


Unternehmung Kisaran
De onderneming Kisaran vinden we in de Residentie oostkust van Sumatra. Afdeling Rijk en Landschap van Asahan, ca. 40 km van Tandjong Balei verwijderd en aande monding van de rivier de Asahan. Periode uitgifte tokens: 1888 - ca. 1911.

Unternehmung Kisaran:
LaWe 133, 1 dollar 1888, cupro-nikkel, 38 mm., keerzijde blank (S)
LaWe 136, 1/2 dollar 1888, cupro-nikkel, 33 mm., keerzijde blank (S)
LaWe 140, 20 cents 1888, cupro-nikkel, 28 mm., keerzijde blank (S)
LaWe 144, 10 cents 1888, cupro-nikkel, 23 mm., keerzijde blank (R)
LaWe 145, 1 dollar reis 1888, geelkoper, 38 mm., keerzijde blank (S)


Kwala Begoemit
Kwala Begoemit was een tabaksplantage, gelegen in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling Deli in het Landschap Langkat, tussen Bindjai en Tandjong Poera; na aanleg van de spoorlijn, direct aan het spoor gelegen. Periode uitgifte tokens: vermoedelijk ca. 1880-1896.

Kwala Begoemit, LaWe 151, 20 cents geelkoper, ca. 39 mm. (RR)


Onderneming Lingga
Deze particulieren onderneming Lingga, de vroegere plantage Oedjong Lingga, was gelegen in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling boven Langkat, op een afstand van ca. 25 km ten zuiden van het station van Timbang langkat. Periode uitgifte tokens: 1890-ca. 1905.

Onderneming Lingga:
LaWe 167, 1 dollar geelkoper, 34 mm. (RRR)
LaWe 168, 50 cents geelkoper, 30 mm. (RRR)
LaWe 169, 20 cents geelkoper, 25 mm. (RRR)
LaWe 170, 10 cents geelkoper, 23 mm. (RRR)


The Netherlands India Sumatra Tobacco Company Limited
Deze Maatschappij is opgericht in 1889 en was gevestigd in Londen E.C. in de Leadenhallstreet 147. De eigenaar had in 1886 de erfpachtondernemingen Bengabing en Frankfurt in Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling Deli, in beheer verkregen. Periode uitgifte tokens: ca. 1886 - ca. 1892.The Netherlands India Sumatra Tobacco Company Limited:
LaWe 184, 25 cents cupro-nikkel, 23 mm. (RR)
LaWe 188, 10 cents roodkoper, 20,5 mm. (RR)


Padang Tjermin (Doerian Moelan)
Beide tabaksondernemingen waren gelegen in de Redidentie oostkust van Sumatra, Afdeling Deli, Rijk van Langkat in het Landschap Selesey. Periode uitgifte tokens: ca. 1885 - ca. 1895. De Langkat Plantation Company, opgericht in 1874, kocht in 1876 de 5.000 bouw grote onderneming Pandang-Brahrang.

Padang Tjermin, LaWe 199 (nog niet genoemd in het boek uit 2001), 50 cents eboniet (RRR)


Unternehmung Poeloe Radja
De onderneming Poeloe Radja was gelegen in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdelong Asahan, ca. 40 km. van Tandjong Balei aan de monding van de Asahan rivier, bij Oelak-Medan. Periode uitgifte tokens: 1890 - ca. 1894/95.

Unternehmung Poeloe Radja:
LaWe 211b, 1 dollar 1890, cupro-nikkel, 38 mm. (S)
LaWe 213, 1/2 dollar 1890, cupro-nikkel, 33 mm. (S)
LaWe 214b, 20 cents 1890, cupro-nikkel, 28 mm. (R)
LaWe 217, 10 cents 1890, cupro-nikkel, 24 mm. (R)
LaWe 218, 1 dollar reis 1890, geelkoper, 38 mm. (RR). Bij deze tokens blijkt er soms een behoorlijk verschil in gewicht te bestaan, van 15,8 en 17,9 gram.


Onderneming Rimboen
De onderneming Rimboen was gelegen in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling Deli, District Medan op "11 paal" (ca. 16,5 km) ten zuiden van de station Diskie van de Deli Spoorweg Maatschappij. De onderneming lag op de noordwest-zijde tegen de Roemah Kinangkong plantage aan. Periode uitgifte tokens: ca. 1889 - ca. 1904.

Onderneming Rimboen:
LaWe 221, 1 dollar geelkoper, 34 mm. (R)
LaWe 225, 50 cents geelkoper, 30 mm. (R)
LaWe 229, 20 cents geelkoper, 25 mm. (R)
LaWe 233, 10 cents geelkoper, 23 mm. (R)


Asahan Tabak Maatschappij Silau
Deze handelsmaatschappij bezat de particulieren tabaksonderneming Soengai Silau, welke gelegen was in de Residentie oostkust van Sumatra, afdeling Asahan. ca. 50 km ten westen van de Tandjong Balei aan de Silau rivier. Periode uitgifte tokens: ca. 1902 - ca. 1913.


Silau, LaWe 249a, 1 dollar cupro-nikkel, blanco keerzijde, 38 mm. (R). Daarnaast een token van dit type met instempeling van een dubbel cijfer

Silau, LaWe 249a en 249b, 1 dollar cupro-nikkel, 38 mm. verschillende bewerkingen. Er zijn maar enkele exemplaren met de instempeling S.A.N.A.N. bekend. de "V" op de middelste token is waarschijnlijk een ontwaardingsteken

Silau, compleet setje van de uitgegeven nominale waarden:
LaWe 249b, 1 dollar cupro-nikkel, 38 mm. (S)
LaWe 251b, 1/2 dollar cupro-nikkel, 28,5 mm. (S)
LaWe 252b, 1/5 dollar cupro-nikkel, 22,5 mm. (S)
LaWe 254, 1/10 dollar cupro-nikkel, 19,5 mm. (S)


Kedeh China Onderneming Simpang - Tiga
De Simpang Tiga landbouwonderneming was gelegen in de Residentie oostkust van Sumatra in de Onderafdeling Asahan, ten zuiden van Oedjoengpadang, bij de spoorlijn. Deze tabaksplantage was "nominaal 4.500 bouw" groot. Periode uitgifte tokens: ca. 1890 - 1895.

Kedeh China Onderneming Simpang - Tiga:
LaWe 257, 1 dollar roodkoper, 35 mm. (R)
LaWe 262, 50 cents roodkoper, 29 mm. (R)
LaWe 270, 20 cents roodkoper, 24 mm. (R)
LaWe 274, 10 cents roodkoper, 19 mm. (R)
Lawe 278, 5 cents roodkoper, 16 mm. (R)


Malay Kedeh onderneming Simpang Tiga
Periode uitgifte tokens: ca. 1890 - 1895.


Malay Kedeh Onderneming Simpang - Tiga:
LaWe 285, 1 dollar roodkoper, 35 mm. (R)
LaWe 290, 50 cents roodkoper, 29 mm. (R)
LaWe 294, 20 cents roodkoper, 24 mm. (R)
LaWe 300, 10 cents roodkoper, 19 mm. (R)
Lawe 306, 5 cents roodkoper, 16 mm. (R)


Onderneming Simpang Tiga
Periode uitgifte tokens: ca. 1890 - 1895.

Onderneming Simpang - Tiga:
LaWe 310a, 1 dollar roodkoper, 35 mm. (R)
LaWe 313a, 50 cents roodkoper, 29 mm. (R)
LaWe 316a, 20 cents roodkoper, 24 mm. (R)
LaWe 319a, 10 cents roodkoper, 19 mm. (R)
Lawe 322a, 5 cents roodkoper, 16 mm. (R)


Soengy Diskie Estate
Deze tabaksplantage, bestaande uit nog twee andere ondernemingen, namelijk Timbang Langkat en Soengai Pekaran, groot totaal 4.548 bouw, was gelegen in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling en Onderafdeling Deli, in het Landschap Espoeloe-Doewa-Kota. Op de onderneming lag het station Timbang-Langkat.
Periode uitgifte tokens: 1890-1912.

Soengy Diskie Estate:
LaWe 387, 1 dollar roodkoper, 38 mm. (RR)
LaWe 396, 50 cents roodkoper, 35 mm. (RR)
LaWe 402, 25 cents roodkoper, 30 mm. (RR)
+ twee verschillende hybride 50 cents tokens, geelkoper, 35 mm. (RRR)


Unternehmung Soengai Serbangan
Deze tabaksonderneming was gelegen in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling Asahan, 35 km. van Tandjong Balei, ten noordoosten van Kisaran, ongeveer 5 km. van het spoorwegstation Serbangan. Periode uitgifte tokens: ca. 1891 - 1898.

Soengai Serbangan:
LaWe 416, 1 dollar 1891, cupro-nikkel, 34,5 x 51 mm. (R)
LaWe 418, 1/2 dollar 1891, cupro-nikkel, 28 x 43 mm. (R)
laWe 422, 1 dollar reis 1891, geelkoper, 35 x 51 mm., twee exemplaren waarvan één met handmatige doorboring (R)

Unternehmung Tanah Radja
Deze tabaksplantage was gelegen in de Residentie oostkust van Sumatra, Afdeling en Rijk van Asahan, District Kisaran, ca. 100 km. vanaf het station Bamban en ca. 40 km. van Tandjong Balei, gelegen aan de Silau rivier.
Periode uitgifte tokens: 1890 - ca. 1898.

Tanah Radja:
LaWe 440b, 1 dollar 1890, cupro-nikkel met 3 pengaten, 36 x 65 mm. (S)
LaWe 445, 20 cents 1890, cupro-nikkel, 26 x 48 mm. (R)
LaWe 447, 10 cents 1890, cupro-nikkel, 23 x 42 mm. (R)
LaWe 448a, 1 dollar reis 1890, verschillende exemplaren waarvan 1 met handmatige doorboring (S).


Unternehmung Tandjong Alam
Deze particuliere tabaksonderneming was gelegen in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling Asahan, 40 km. van Tandjong Balei. Periode uitgifte tokens: 1891 - 1897.

Tandjong Alam, 1 dollar reis 1891, geelkoper, 39 x 54 mm. (RR)


Tandjong Kuba
Deze tabaksplantage was gelegen in de Residentie oostkust van Sumatra, Afdeling Batoe Bahra, Landschap Tandjoeng.
Periode uitgifte tokens: ca. 1888 - 1898.


Tandjong Kuba, LaWe 483, 10 cents (?), geelkoper, 23 mm. (RRR)


Tjinta Radja Estate
De Tjinta Radja Estate, grenzend aan de kampong Iney, was gelegen in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling Deli, Onderafdeling Beneden-Langkat, in het rijk Langkat en het Landschap Stabat, op "9 paal" (ca. 15 km.) van de tramhalte Stabat en op "4 paal" van Tandjoeng Poera. Periode uitgifte tokens: 1876 - ca. 1883.


Tjinta Radja Estate:
LaWe 490, 20 cents geelkoper, 27 mm. (RR)
LaWe 497, 10 cents roodkoper, 24 mm. (RR)


Onderneming Wampoe
Deze particuliere tabaksonderneming, de oude plantage Batoe Mandi, groot 5000 bouw, was gelegen in de Residentie Oostkust van Sumatra, Afdeling Deli, Landschap Boven Langkat, District Langkat, op een hoogte van ca. "100 Rijnlandse voeten (ca. 30m.) boven de zeespiegel. Periode uitgifte tokens: ca. 1888 - 1892. Van deze plantage komen relatief veel valse tokens voor, dus bij de afbeeldingen voor het verschil een echte naast een valse.


Onderneming Wampoe:
LaWe 516a, 1 dollar geelkoper, 34 mm. (RR), twee exemplaren de linker is echt de rechter vals.
LaWe 519a, 10 cents geelkoper, 23 mm. (RR)


Java

Voor het plantagegeld uitgegeven op Java, waar geen tabak werd verbouwd, schijnt het gewoon geweest te zijn dat deze slechts in kleine denominaties voorkomen, toepasbaar voor vele handelsdoeleinden.

Onderneming Argasari
De onderneming Argasari, de oude naam van de plantage luidde Goenoeng Halimoen, was gelegen in de residentie Preanger, het regentschap Afdeling Bandoeng, in het District Tjipendjeuh op Java. Op de plantage werd kina verbouwd. Kina is de bast van de cinchonaboom en bevat kinine, een middel tegen malaria. Periode uitgifte tokens: vanaf ca. 1889.


Onderneming Argasari, LaWe 16, 1/2 arbeidsloon 1892, geelkoper, 30 mm. (RR)
Twee tokens afgebeeld, bij dit type zijn er verschillen in plek en 'stand' van de doorboring, en hebben de tokens soms wel en soms geen streepje tussen Onderneming en Argasari.


Onderneming Argasari, LaWe 16, 1/2 arbeidsloon 1892, geelkoper, 30 mm. De 1/2 is weg geslepen en vervangen door een instempeling 2,50. Erg speciaal (RRR/RRRR).


Onderneming Argasari, LaWe 16, 1/2 arbeidsloon 1892, geelkoper, 30 mm. De 1/2 is weg geslepen en vervangen door een instempeling met het getal 1 (RRR).


Boemie Ajoe
Waarschijnlijk is de plantage Boemie Ajoe, soember-Nongko I, II en III en Djenggolo, afdeling Malang, district Senggoro aan de kali Brantas op Java, de uitgever van de Boemie ajoe tokens. Boemie Ajoe was tevens een tapiocafabriek en rijstpellerij in de Residentie Pasoeroehan, op oost java in de plaats Boemieajoe. Uitgifte tokens: eind 19e eeuw (1890-1900).

Bijzonderheden:
1. Boemie Ajoe: betekent "Schone Aarde".
2. tapioca is het gewonnen meel uit de verdikte wortel van de cassave. Een "gedeeltelijke verstijfseling uit het meel" werd toegepast in de huishouding en de voedingsmiddelenindustrie. Andere toepassingen waren voor het gebruik in de papierindustrie en als grondstof voor plaksels en stijfsels.


Boemie Ajoe, LaWe 58, 25 cents(?), geelkoper 20,5 mm. (S)


Soember-Doeren
Deze koffieplantage was gelegen in de residentie Pasoeroehan, Afdeling Malang, District Toeren, op Oost-Java, ten zuidoosten van Dampit. In 1910 was Soember Doeren een plantage waar als hoofdproducten koffie en rubber in cultuur werden gebracht met als bijproduct cacao. Periode uitgifte tokens: ca. 1891 - ca. 1912.


Soember Doeren, LaWe 335b, 25 cents roodkoper verzilverd/vernikkeld met gestopte doorboring, 20 mm. (RRR)

Soember-Redjo
Deze tabaksplantage was gelegen in de Residentie Pasoeroehan, Afdeling Malang, District Toeren, Oost-Java. Er waren verscheidene Soember-redjo ondernemingen in de omgeving van Toeren en Bangil. Periode uitgifte tokens: ca. 1898 - ca. 1912.


Soember Redjo, LaWe 337 of 339, 50 cents, roodkoper of brons, 25 mm. (RR)

Soember-Soeka
De plantage was gelegen in de Residentie Pasoeroehan op Oost-java, Afdeling Malang, District Toeren. Soember-Soeka, welke bestemd was voor de cultuur van koffie, cacao en "caoutchouc" (rubber), was een onderdeel van de gezamelijke erfpachtpercelen Soember-Soeka, Bendo-Arjo, Soember-Soeka-Lor, Soember Tangkep A en B en Soember Sat. Periode uitgifte tokens: 1880 - ca. 1910.


Soember-Soeka, LaWe 347a, 25 cents roodkoper, met sporen van vergulding, 21 mm. (RRR)


Waspada
Vijf erfpachtpercelen, Waspada 1 tot en met 5, tezamen vormden de onderneming Waspada, gelegen in de Residentie Preanger, Afdeling Limbangan, District Panembong, gelegen op de noord-westelijke helling van de Grote Tjikoeraj, ca. "8 paal" van het station Garoet op een hoogte van "3950 Rijnlandsche voeten" (ca. 1.200 m.) boven zee. Deze percelen samen waren ca. 196 ha groot en produceerden thee.
Periode uitgifte tokens: voor 1886 - vermoedelijk 1895.

Waspada:
10 centen geelkoper, 39 x 18 mm. (RRR)
5 centen geelkoper, 37 x 15 mm. (RRR)
1 cent geelkoper, 33 x 15 mm. (RRR)


Molukken

Op Molukken zijn voor zover bij mij bekend maar op 1 plantage tokens uitgegeven:

Rotterdam - Batjan Cultuurmaatschappij
Batjan was een Onderafdeling en Sultanaat van de Afdeling Ternate, Residentie der Molukken en bestaond uit het eiland Moeari en de Obi- en Kekikenlawin eilanden. Op deze plantage werd koffie, cacao en nootmuskaat geproduceerd. Periode uitgifte tokens: ca. 1892 - 1911.


Rotterdam - Batjan Cultuurmaatschappij, LaWe 241a/241b, 1 gulden, nikkel/cupro-nikkel, 28 mm. (RRR)


Ander Nederlands-Indisch particulier geld en penningen


Handelsonderneming Amsterdam
Borneo Tabaksonderneming. Periode uitgifte tokens: onbekend.


Handelsonderneming Amsterdam, LaWe 526a, 10 cents geelkoper, 21 mm. (R)


Hong Kong en Shanghai Bank Sourabaya
Periode uitgifte tokens ca. 1920.


Hong Kong en Shanghai Bank te Sourabaya, niet in LaWe, geelkoper ca. 1920, instempeling A 6, 30 mm. (R)


Afbeelding van het warenhuis Jacobson van den Berg


Jacobson van den Berg
Penning van het warenhuis Jacobsen van den Berg & Co. Periode uitgifte tokens ca. 1900.

Jacobson van den Berg, niet in LaWe, geelkoperen penning ca. 1900, afbeelding wayangpop, keerzijde blank, 20 mm. (S)


Poeloe Samboe
Poeloe Samboe, of Tandjong Pinang, was een eiland van de Riouw-archipel, onder Nederlands bestuur, gelegen op een afstand van ca. 10 mijl van Singapore. op het eiland bevonden zich grote oliedepots. Periode uitgifte tokens: ca. 1914 - 1920.

Poeloe Samboe, LaWe 559, 1 cent tin, 29 mm. (RRR)


Postspaarbank in Nederlandsch Indie
Deze penningen zijn uitgegeven direct na de oprichting van de Postspaarbank in Nederlands-Indië op 1 juli 1898. Zij waren bedoeld als legitimatie bij het opvragen van spaargelden door inlandse beleggers en wel speciaal zij die niet konden schrijven. Periode uitgifte penningen: 1898 - 1918.

Postspaarbank in Nederlandsch-Indië, diverse penningen, LaWe 562c, 562e, 565b en 565f, materiaal nikkel, cupronikkel en brons, ca. 30 mm. (R), penningen met draagoog (RR). In totaal zijn er minimaal 15 verschillende types/varianten uitgebracht. Bovenstaande afbeelding laat de voorzijde van de tokens zien, onderstaande afbeelding de keerzijde.


C.P.K. Winckel
In 1865 deed de heer Winckel zijn Groot Ambtenaar examen. In "de Almanak" wordt hij in 1873 vermeld als zijnde Lid van de Raden van Justitie op Java sinds 1 november 1872. In 1877 was hij niet langer Officier van Justitie, maar was hij als Procureur-Generaal bij de Raden van justitie aangesteld (zie artikel in De Beeldenaar nr. 1-1997)

Bijzonderheden:
- De Chinese karakters betekenen: De bevolking brengt hulde aan de praktizijn. Mogen de vijf zegeningen op uw huis nederdalen.
- De penning is in 1884 in Duitsland vervaardigd met een oplage van 100 exemplaren in brons en twee stuks in zilver.

C.P.K. Winckel, LaWe 599, brons, 3 mm. dik, 38 mm. (RRR)


Ten onrechte aan Nederlands-indie toegeschreven plantagegeld

Hiervan heb ik nog geen afbeeldingen gevonden, hopelijk volgen die later nog.